Thuê Áo dài

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA HỒNG VẼ HOA VÀNG TRÊN DƯỚI

SKU: H11-T
  • M

(Mới 100%) Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dà...

800,000 ₫
82%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA HỒNG THÊU HOA DỌC TÀ

SKU: H09-T

VẢI LỤA THÊU 3D và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất ...

800,000 ₫ 4,400,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA TRẮNG KẾT REN XÉO

SKU: T19-T
  • M

(Mới 100%) Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dà...

1,000,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ GẤM HOA ĐỐI XỨNG

SKU: D47-T
  • M

(Mới 100%) Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dà...

1,000,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ THÊU ĐÔI CHIM VÀNG

SKU: D46-T
  • M

(Mới 100%) Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dà...

1,500,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ VOAN ĐỎ KẾT HOA PHA LÊ

SKU: D43-T
  • M

(Mới 100%) Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dà...

2,400,000 ₫
61%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ VOAN TÍM KIM SA KẾT HOA

SKU: X06-T
  • M

(Mới 100%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem v...

1,500,000 ₫ 3,800,000 ₫
60%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ NHUNG ĐEN HOA HỒNG VẼ

SKU: N08-T
  • L

(Mới 100%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem v...

1,000,000 ₫ 2,500,000 ₫
59%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA XANH REN TRẮNG KEM PHA LÊ

SKU: X05-T
  • XXL

(Mới 100%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem v...

2,000,000 ₫ 4,900,000 ₫