Thuê Áo dài Trung niên

59%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA XANH REN TRẮNG KEM PHA LÊ

SKU: X05-T
  • XXL

(Mới 100%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem v...

2,000,000 ₫ 4,900,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ VẼ HOA VĂN ĐỐI XỨNG

SKU: AD26-T

VẢI LỤA VẼ TAY - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đo...

1,600,000 ₫
61%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ VOAN TÍM KIM SA KẾT HOA

SKU: X06-T
  • M

(Mới 100%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem v...

1,500,000 ₫ 3,800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ KẾT REN NGỰC VÀ DỌC TÀ

SKU: AD25-T

VẢI LỤA KẾT REN và ĐÍNH HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất...

1,200,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ KẾT HẠT VÀNG

SKU: AD23-T

VẢI LỤA KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đ...

1,200,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA HỒNG THÊU HOA LAN

SKU: AD16-T

VẢI LỤA THÊU 3D và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất ...

1,200,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ HOA HỒNG KẾT HẠT

SKU: AD08-T

VẢI LỤA KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đ...

1,200,000 ₫
65%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA XANH REN VÀNG CỔ THUYỀN

SKU: X04-T
  • XL

(Mới 99%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và...

1,200,000 ₫ 3,400,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA TƠ TẰM HỒNG KẾT HẠT

SKU: AD18-T

VẢI LỤA TƠ TẰM và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất l...

1,000,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA TƠ TẰM ĐỎ THÊU HOA MẪU ĐƠN

SKU: AD14-T

VẢI LỤA THÊU 3D và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất ...

1,000,000 ₫
60%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ NHUNG ĐEN HOA HỒNG VẼ

SKU: N08-T
  • L

(Mới 100%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem v...

1,000,000 ₫ 2,500,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ THÊU HẠC VÀNG ĐẬU CÀNH CÂY

SKU: AD24-T

VẢI LỤA THÊU 3D - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đ...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ KẾT HOA DỌC NGỰC

SKU: AD22-T

VẢI LỤA KẾT REN - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đ...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ THÊU BÔNG EO

SKU: AD21-T

VẢI LỤA THÊU 3D - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đ...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA HỒNG THÊU HOA ĐA SẮC

SKU: AD17-T

VẢI LỤA THÊU 3D và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất ...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA VÀNG THÊU HOA CÚC ĐỎ

SKU: AD15-T

VẢI LỤA THÊU 3D và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất ...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA THÊU CÔNG VÀNG HOA MAI

SKU: AD13-T

VẢI LỤA THÊU 3D và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất ...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA THÊU CÔNG VÀNG

SKU: AD12-T

VẢI LỤA THÊU 3D và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất ...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA VÀNG THÊU CÀNH HOA

SKU: AD07-T

VẢI LỤA THÊU 3D và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất ...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA HỒNG THÊU HOA ĐỦ MÀU

SKU: AD04-T

VẢI LỤA THÊU 3D và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất ...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA HỒNG THÊU HOA RUY BĂNG TRÒN

SKU: AD03-T

VẢI LỤA THÊU RUY BĂNG - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ THÊU HOA ĐỎ

SKU: AD22-T

VẢI LỤA THÊU 3D - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đ...

600,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ KẾT HOA NHỎ

SKU: AD21-T

VẢI LỤA KẾT REN - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đ...

600,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ GẤM ĐỎ RỒNG NHỎ

SKU: AD20-T

VẢI GẤM- Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp...

600,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ THÊU HOA VÀNG

SKU: AD19-T

VẢI LỤA THÊU 3D - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đ...

600,000 ₫
71%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA VÀNG VẼ HOA CỔ THUYỀN

SKU: LH01-T
  • L

(Mới 97%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và...

500,000 ₫ 1,700,000 ₫
76%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA TÍM VẼ HOA CỔ THUYỀN

SKU: LH07-T
  • XL

(Mới 95%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và...

450,000 ₫ 1,900,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA TRẮNG IN HOA HỒNG

SKU: AD05-T

VẢI LỤA IN và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng...

400,000 ₫
85%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ VOAN XANH THÊU VÀNG KIM SA

SKU: X02-T
  • XXL

(Mới 90%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và...

400,000 ₫ 2,700,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA VÀNG HOA ĐÀO

SKU: AD11-T

VẢI LỤA IN - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao...

300,000 ₫