Thuê Áo dài dạo phố, sự kiện

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ VẼ HOA VĂN ĐỐI XỨNG

SKU: AD26-T

VẢI LỤA VẼ TAY - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đo...

1,600,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ KẾT REN NGỰC VÀ DỌC TÀ

SKU: AD25-T

VẢI LỤA KẾT REN và ĐÍNH HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất...

1,200,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ THÊU HẠC VÀNG ĐẬU CÀNH CÂY

SKU: AD24-T

VẢI LỤA THÊU 3D - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đ...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ KẾT HẠT VÀNG

SKU: AD23-T

VẢI LỤA KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đ...

1,200,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ THÊU HOA ĐỎ

SKU: AD22-T

VẢI LỤA THÊU 3D - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đ...

600,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ KẾT HOA NHỎ

SKU: AD21-T

VẢI LỤA KẾT REN - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đ...

600,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ KẾT HOA DỌC NGỰC

SKU: AD22-T

VẢI LỤA KẾT REN - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đ...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ THÊU BÔNG EO

SKU: AD21-T

VẢI LỤA THÊU 3D - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đ...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ GẤM ĐỎ RỒNG NHỎ

SKU: AD20-T

VẢI GẤM- Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp...

600,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ THÊU HOA VÀNG

SKU: AD19-T

VẢI LỤA THÊU 3D - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đ...

600,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA TƠ TẰM HỒNG KẾT HẠT

SKU: AD18-T

VẢI LỤA TƠ TẰM và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất l...

1,000,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA HỒNG THÊU HOA ĐA SẮC

SKU: AD17-T

VẢI LỤA THÊU 3D và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất ...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA HỒNG THÊU HOA LAN

SKU: AD16-T

VẢI LỤA THÊU 3D và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất ...

1,200,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA VÀNG THÊU HOA CÚC ĐỎ

SKU: AD15-T

VẢI LỤA THÊU 3D và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất ...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA TƠ TẰM ĐỎ THÊU HOA MẪU ĐƠN

SKU: AD14-T

VẢI LỤA THÊU 3D và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất ...

1,000,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA THÊU CÔNG VÀNG HOA MAI

SKU: AD13-T

VẢI LỤA THÊU 3D và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất ...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA THÊU CÔNG VÀNG

SKU: AD12-T

VẢI LỤA THÊU 3D và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất ...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA VÀNG HOA ĐÀO

SKU: AD11-T

VẢI LỤA IN - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao...

300,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ BÉ GÁI ÔM DƯA HẤU TẾT

SKU: AD10-T

VẢI LỤA IN - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao...

300,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ HOA NHÍ

SKU: AD09-T

VẢI LỤA IN - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao...

300,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ HOA HỒNG KẾT HẠT

SKU: AD08-T

VẢI LỤA KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đ...

1,200,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA VÀNG THÊU CÀNH HOA

SKU: AD07-T

VẢI LỤA THÊU 3D và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất ...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA VÀNG IN HOA NHÍ

SKU: AD06-T

VẢI LỤA IN - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao...

300,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA TRẮNG IN HOA HỒNG

SKU: AD05-T

VẢI LỤA IN và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng...

400,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA HỒNG THÊU HOA ĐỦ MÀU

SKU: AD04-T

VẢI LỤA THÊU 3D và KẾT HẠT - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất ...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA HỒNG THÊU HOA RUY BĂNG TRÒN

SKU: AD03-T

VẢI LỤA THÊU RUY BĂNG - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng...

800,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA TRẮNG IN CHIM ĐẬU CÀNH HOA

SKU: AD02-T

VẢI LỤA IN - Thời gian thuê linh hoạt, hỗ trợ chỉnh sửa.Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao...

300,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ REN CHỈ MỜ TAY VOAN

SKU: D51-T
 • XXL

(Mới 100%) Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dà...

700,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ HOA VÀNG

SKU: LH11-T
 • M

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

200,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ REN LƯỚI HỒNG

SKU: H04-T
 • S
 • M

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

150,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ REN THUN KEM CỔ TRÒN

SKU: T04-T
 • S
 • M
 • L

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

200,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ REN LƯỚI TRẮNG

SKU: T02-T
 • L

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

150,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ REN LƯỚI VÀNG

SKU: V04-T

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

150,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA TRẮNG VẼ BỒ CÂU XANH

SKU: LH09-T
 • M

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

500,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA TRẮNG VẼ BỒ CÂU VÀNG

SKU: LH08-T
 • M

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

500,000 ₫
76%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA TÍM VẼ HOA CỔ THUYỀN

SKU: LH07-T
 • XL

(Mới 95%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và...

450,000 ₫ 1,900,000 ₫
83%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA XANH DƯƠNG BƯỚM VÀNG

SKU: LH02-T
 • M

(Mới 95%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và...

200,000 ₫ 1,200,000 ₫
71%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA VÀNG VẼ HOA CỔ THUYỀN

SKU: LH01-T
 • L

(Mới 97%) Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và...

500,000 ₫ 1,700,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA HỒNG SEN TAY VÀNG

SKU: DP41-T
 • QUẦN PHI
 • QUẦN PHI
 • QUẦN PHI

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

400,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA ĐỎ THÂN REN TAY NGẤN

SKU: DP40-T
 • QUẦN PHI
 • QUẦN PHI
 • QUẦN PHI

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

500,000 ₫
76%
Giảm giá

THUÊ ÁO DÀI NỮ VOAN HỒNG SEN THÊU PHA LÊ

SKU: H06-T
 • XL

(Mới 95%) Thời gian giữ áo linh hoạt trong 3 ngày - 5 ngày - 7 ngày hoặc 24 giờ. Chỉnh sửa áo dài...

700,000 ₫ 2,900,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA HỒNG DÂU TÀ RỜI CỔ TRÒN

SKU: DP38-T
 • S
 • M
 • L

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

350,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA PHA LÊ TRẮNG THUYỀN VIỀN ĐEN

SKU: LT08-T
 • L
 • M

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

350,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA SEN CHIFFON TÀ RỜI

SKU: LS14-T
 • S

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

400,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA SEN VẼ HỒNG TT

SKU: LS13-T
 • L

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

350,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA SEN XANH CỔ THUYỀN

SKU: LS12-T
 • S

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

300,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA LÀNG SEN TT

SKU: LS11-T
 • M

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

350,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA LÀNG SEN TAY REN

SKU: LS08-T
 • M

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

200,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ PHI TRẮNG KEM TT

SKU: LT06-T

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

150,000 ₫

THUÊ ÁO DÀI NỮ LỤA PHA LÊ TRẮNG TRÒN VIỀN

SKU: LT05-T
 • M

Áo dài cho thuê với chất lượng may đo cao cấp.Vui lòng đến TRỰC TIẾP cửa hàng để xem và thử áo.Dá...

350,000 ₫